Prindi see leht

Loomislugu

Uusaasta 15-ndal päeval said mehhaniseerimisteaduskonnas kokku ligi 30 EPA üliõpilast. Kuna olid tulnud tuntud-teada aktivistid – nagu vanasti öeldi, siis rippus midagi õhus.

Totter oleks otsida ühismõtet, mis ühendaks kõiki üliõpilasi. Suur ideeline ühinemine on juba kord karile jooksund.

Vaja on ka majanduslikku organisatsiooni, mis aitaks üliõpilastel oma elu korraldada ja üldises valitsevas kaoses esindaks tudengeid rektoraadi poolel, kui vaja, ka kõrgematel tasanditel.

Ehk mõeldakse, kas sellist organisatsiooni ongi vaja? Olgu siis juba täielik anarhia ja iseeksisteerimine.

30 tudengi nimel arvan, et on!

Arne Sõna "Põllumajanduse Akadeemia" nr. 2 neljapäev, 25. jaanuar 1990

 

Eesti Põllumajanduse Akadeemia Üliõpilasvolikogu loodi ametlikult 22 veebruar 1990 (see oli neljapäev).
Ülikooli juhtis rektor Olev Saveli. Eesti Põllumajanduse Akadeemia peahoone asus Riia 12, üliõpilasvolikogu tegutses ruumis 213

Üliõpilasvolikogu I koosseis oli 10 liikmeline:

Richard Must
Agronoomiateaduskond
 
Ain Laansalu
PM teaduskond, Põllumajanduse mehhaniseerimise eriala
 
Heiki Kuusk
PM teaduskond, Põllumajanduse elektrifitseerimise eriala
 
Jaak Vende
MÜS
 
Imre Sams
MAJ vanem
ÜV esimees
Andres Selli
Metsandusteaduskond, metsamajanduse eriala. Vanem
 
Alar Valdi
„Taurus“
 
Tõnu Mikk
Veterinaaria teaduskond
 
Jaan Laas
Maainseneri teaduskond
 
Jüri Vahar
LK

 

Väljavõte esimese Üliõpilasvolikogu liikmete õigustest ja kohustustest

ÜV liige on kohustatud:
 • esindama EPA üliõpilaskonda ja kaitsma tema õigusi asutuse välistes suhetes;
 • vahendama informatsiooni rektoraadi-dekanaadi ja üliõpilaste vahel;
 • esindama oma teaduskonna (seltsi) üliõpilaste huve kõigis EPA võimuorganeis.
ÜV liikmel on õigus:
 • olla vabastatud õppemaksust;
  • individuaalse õppeplaani koostamiseks, eksamite ja arvestuste sooritamiseks;
  • 2-kohalisele ühiselamutoale, mille eest ei tasu üüri, kui ta on teaduskonna ühiselamukohtade eest vastutaja;
  • stipendiumile, vastavalt ÜV otsusele.
ÜV vanematel on õigus:
 • võtta akadeemilist puhkust üks kord stuudiumi vältel, ühele vanemale tagatakse materiaalne toetus;
 • premeerida ÜV liikmeid.