Prindi see leht

Kandideerimine EMÜ nõukokku

Üliõpilasesindus kuulutab välja avaliku konkursi EMÜ nõukokku üliõpilasesindajate valimiseks.
Ülikooli kõrgeim otsustuskogu on Ülikooli nõukogu.
Ülikooli nõukogusse kuuluvad rektor, prorektorid, akadeemiline sekretär, rektori määratud
isikud, akadeemilistest struktuuriüksustest valitud esindajad ja üliõpilasesinduse valitud üliõpilaskonna esindajad.
EMÜ nõukokku valitakse 6 üliõpilast ning kõikide kõrgharidusastmete
üliõpilased
peavad olema esindatud vähemalt ühe üliõpilasega.
Kandideerimiseks tuleb tuua avaldus ning motivatsioonikiri EMÜ
Üliõpilasesindusse (Kreutzwaldi 52). Kandideerimise tähtaeg on teisipäev
27. mai 2014 kell 17.00.
Uute esindajate volitused EMÜ nõukogus hakkavad kehtima 1. septembrist 2014.