Kandideeri oma instituudi nõukogusse!

Hea tudeng! Üliõpilasesindus kuulutab taaskord välja avaliku konkursi instituutide nõukogudesse üliõpilasesindajate valimiseks. Instituudi nõukogu on otsustuskogu, kus käsitletakse vastava instituudiga seonduvaid küsimusi. Tudengid moodustavad igast nõukogust 20%. Valitavate tudengite arv instituutide nõukogudesse on järgmised: Metsandus-ja maaehitusinstituut - 3 üliõpilast Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut - 3 üliõpilast Majandus-ja sotsiaalinstituut - 3 üliõpilast Põllumajandus-ja keskkonnainstituut - 4 üliõpilast Tehnikainstituut - 3 &u...


Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus

Kreutzwaldi 52, Tartu 51014

Tel: (+372) 731 3049

               E-post: yeinfo@emu.ee
               List: yeteatab@lists.emu.ee