Eelmised koosseisud

    Foto: Martin Lapp (veebruar 2015)


   Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus

   Kreutzwaldi 52, Tartu 51014

   Tel: (+372) 731 3049

                  E-post: yeinfo@emu.ee
                  List: yeteatab@lists.emu.ee