Prindi see leht

Väärtused

Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindusse kuulub 15 valitud üliõpilast ja paarkümmend toetajaliiget. Meie põhieesmärgiks on esindada EMÜ üliõpilaskonda ja kaitsta Teie huve ning õigusi. Jaga meiega oma ülikooliaja muresid ja rõõme!


Toetajaliige:

Kui arvad, et just SINA oled see, kes tahab osaleda meie koosolekutel, jagada oma häid mõtteid ja aidata kaasa ürituste korraldamisel, siis hakka meie toetajaliikmeks juba täna! Selleks pole sul vaja teha muud, kui tulla esindusse kohale ja täita avaldus.


Maskott:

Meie maskotiks on tubli töömesilane Esimumm. Kui näed teda üritustel liikumas, siis astu julgelt ligi või lehvita eemalt. Otsi ta üles ka Facebookis ja lisa sõbraks Esimumm Mesimumm! Igal soovijal on võimalus esindada meid Esimummu kostüümis. Anna endast märku!

 

Lisaks inimlikele põhiväärtusele on ÜE-le kui organisatsioonile olulised järgmised põhimõtted:
 

  • Avatus

Oma ettevõtmistes on ÜE läbipaistev nii, et igal EMÜ tudengil oleks võimalik saada maksimaalselt informatsiooni esinduse tegevuse kohta. EMÜ ÜE ja tema täitev- ning järelvalveorganite tegevus on tudengitele arusaadav. Esindus on avatud koostööle ja teadmiste edasiandmisele.
 

  • Tudengikesksus

Oma otsuste tegemisel lähtub ÜE võimalikult paljude tudengite huvidest. ÜE järgib autundega üliõpilaskonna traditsioone ja on uuendusmeelne uute ideede elluviimisel. Kaastudengite ning organisatsioonidega suhtlemisel on ÜE liikmed mõistvad ja abivalmid.
 

  • Professionaalsus

Oma ettevõtmistes on EMÜ ÜE pühendunud ja asjatundlik, tegeledes pidevalt üliõpilasesindajate teadmiste ning oskuste täiendamisega. ÜE liikmed tegutsevad eesmärgistatult ja läbimõeldult lähtuvalt kokkulepitud väärtustest ja põhimõtetest. 
 

  • Sõltumatus

Oma otsustes oleme vabad ja tegutseme iseseisvalt, juhindudes seadustest ja kehtivatest õigusaktidest. Üliõpilaselu korraldamisel lähtume valijaskonna poolt antud volitustest teostada üliõpilaskondlikku tegevust. ÜE on ülikooli juhtkonnale võrdväärne partner. 
 

  • Koostöö

Organisatsiooni väliselt teeb EMÜ ÜE koostööd üliõpilaskonnale või organisatsioonile lisandväärtusi pakkuvate isikute või organisatsioonidega. 
 

  • Ühtekuuluvustunne

Tänu ühistele väärtushinnangutele ja eesmärkidele on ÜE liikmete vahel vastastikune austus ja osapoolte võrdne kohtlemine ja ärakuulamine. Esindus peab oluliseks enda liikmete järjepidevat motiveerimist ning tunnustamist.