Prindi see leht

Visioon ja missioon

Eesti Maaülikooli Üliõpilasesinduse missioon on kaitsta EMÜ tudengite õigusi ja huve ning teha kõik endast sõltuv, et üliõpilastele oleks loodud võimalused kvaliteetse hariduse omandamiseks ja seda toetava õpikeskkonna kasutamiseks. Üliõpilasesindus on veendumusel, et tema tegevus ei saa piirduda tudengite olemasolevate õiguste ja huvide kaitsmisega. Toimuma peab pidev edasiliikumine ning uute ja ambitsioonikate väljakutsete seadmine.

Üliõpilasesinduse visioon on olla Eesti edumeelseim üliõpilaskond, kes osaleb võrdväärse partnerina ülikooli juhtimisel ja tudengite ühishuvide kaitsmisel teiste üliõpilaskondadega. Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus on tuntud oma töökuse ja professionaalsuse ning kõrgete sihtide poolest, panustades ka teiste tudengiorganisatsioonide ja üliõpilaskondade arengusse. Üliõpilasesindajate oskused ja teadmised lubavad edukalt mõjutada üliõpilaspoliitilisi otsustusprotsesse ning ülikooli organisatsioonides toimuvat. EMÜ Üliõpilasesindus on arvestatav partner alma materile, erialaseltsidele- ja ühendustele, teistele kõrgkoolidele, Eesti Üliõpilaskondade Liidule ning erasektorile.