Visioon

Olla Eesti edumeelseim üliõpilaskond, kes osaleb võrdväärse partnerina ülikooli juhtimisel ja tudengite ühishuvide kaitsmisel teiste üliõpilaskondadega.

EMÜ ÜE on tuntud oma töökuse ja professionaalsuse ning kõrgete sihtide poolest, panustades samuti teiste tudengiorganisatsioonide ja üliõpilaskondade arengusse. EMÜ ÜE oskused ja teadmised lubavad edukalt mõjutada üliõpilaspoliitilisi otsustusprotsesse ning ülikooli organisatsioonides toimuvat. EMÜ ÜE on arvestatav partner alma materile, erialaseltsidele- ja ühendustele, teistele kõrgkoolidele, Eesti Üliõpilaskondade Liidule ning erasektorile.


Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus

Kreutzwaldi 52, Tartu 51014

Tel: (+372) 731 3049

               E-post: yeinfo@emu.ee
               List: yeteatab@lists.emu.ee