Esimees

 

Anett Nurm (PKI)

Number: +372 56 454 153

E-mail: ye.juhatus@emu.ee

anett.nurm@student.emu.ee

Kommunikatsiooni-toimkonna liige

Alice Närep (PKI)

Mobiil: +372 56 613 311

E-mail: ye.turundus@emu.ee

alice.narep@student.emu.ee

Haridus-ja sotsiaaltoimkonna esimees

Martin Tikk (PKI)

Mobiil: +372 53 267 516

E-mail: ye.haridussotsiaal@emu.ee

martin.tikk@student.emu.ee

Haridus- ja sotsiaaltoimkonna liige

Sandra Kossinova (MMI)

Mobiil: +372 56 089 044

E-mail: ye.haridussotsiaal@emu.ee

sandra.kossinova@student.emu.ee 

Kultuuri- ja sporditoimkonna liige

Eva-Maria Treufeldt (PKI)

Mobiil: +372 55 542 505

E-mail:ye.kultuursport@emu.ee

evamaria.treufeldt@student.emu.ee


Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus

Kreutzwaldi 52, Tartu 51014

Tel: (+372) 731 3049

               E-post: yeinfo@emu.ee
               List: yeteatab@lists.emu.ee