Prindi see leht

Üliõpilasesindajad

Eesti Üliõpilaskondade Liit E-mail
Anett Nurm (PKI) nett.nurm@student.emu.ee">anett.nurmareli.ots@student.emu.ee">[ät]student.emu.ee
Seila Peek (MSI) eila.peek@student.emu.ee">seila.peekareli.ots@student.emu.ee">[ät]aavi.kiisk@student.emu.ee">student.emu.ee

 

Eesti Maaülikooli Valitsus E-mail
Anett Nurm (PKI) nett.nurm@student.emu.ee">anett.nurmareli.ots@student.emu.ee">[ät]student.emu.ee

 

Eesti Maaülikooli nõukogu E-mail
Anett Nurm (PKI) nett.nurm@student.emu.ee">anett.nurmareli.ots@student.emu.ee">[ät]areli.ots@student.emu.ee">student.emu.ee
Lauri Post (VLI) auri.post@student.emu.ee">lauri.postareli.ots@student.emu.ee">[ät]student.emu.ee
Ronald Laarmaa (PKI) onald.laarmaa@student.emu.ee">ronald.laarmaaareli.ots@student.emu.ee">[ät]elis.malts@student.emu.ee">student.emu.ee
Mihkel Aavik (TI) ihkel.aavik@student.emu.ee">mihkel.aavikareli.ots@student.emu.ee">[ät]iis.uusaed@student.emu.ee">student.emu.ee
Seila Peek (MSI) eila.peek@student.emu.ee">seila.peek[ät]student.emu.ee
Toomas Tarmu (MMI) oomas.tarmu@student.emu.ee">toomas.tarmuareli.ots@student.emu.ee">[ät]rvo.talalaev@student.emu.ee">student.emu.ee

 

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi nõukogu  E-mail
Diana Salf iana.salf@student.emu.ee">diana.salfareli.ots@student.emu.ee">[ät]iana.salf@student.emu.ee">student.emu.ee
Martin Tikk artin.tikk@student.emu.ee">martin.tikkareli.ots@student.emu.ee">[ät]uri.laur@student.emu.ee">student.emu.ee
Ronald Laarmaa ronald.laarmaaareli.ots@student.emu.ee">[ät]adis.aal@student.emu.ee">emu.ee

 

Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu  E-mail
Seila Peek eila.peek@student.emu.ee">seila.peekareli.ots@student.emu.ee">[ät]ristiina.reidla@student.emu.ee">student.emu.ee
Liina Kuusik iina.kuusik@student.emu.ee">liina.kuusikareli.ots@student.emu.ee">[ät]ristel.vilipuu@student.emu.ee">student.emu.ee
Kai Aet Salvan ai.salvan@student.emu.ee">kai.salvanareli.ots@student.emu.ee">[ät]uta.vaher@student.emu.ee">student.emu.ee

 

Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu  E-mail
Eerik Rummi erik.rummi@student.emu.ee">eerik.rummiareli.ots@student.emu.ee">[ät]oomas.tarmu@student.emu.ee">student.emu.ee
Sille Rebane ille.rebane@student.emu.ee">sille.rebaneareli.ots@student.emu.ee">[ät]ardi.ahman@student.emu.ee">student.emu.ee
Kristiina Aun ristiina.aun@student.emu.ee">kristiina.aunareli.ots@student.emu.ee">[ät]arger.krumm@student.emu.ee">student.emu.ee

 

Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi nõukogu E-mail
Liisi Jürgenson iisi.jyrgenson@student.emu.ee">liisi.jyrgensonareli.ots@student.emu.ee">[ät]iis.uusaed@student.emu.ee">student.emu.ee
Maarek Toom aarek.toom@student.emu.ee">maarek.toomareli.ots@student.emu.ee">[ät]illerin.paukson@student.emu.ee">student.emu.ee
Kristi Männamets risti.mannamets@student.emu.ee">kristi.mannametsareli.ots@student.emu.ee">[ät]student.emu.ee

 

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi nõukogu E-mail
Sander Kallissaar ander.kallissaar@student.emu.ee">sander.kallissaarareli.ots@student.emu.ee">[ät]rvo.talalaev@student.emu.ee">student.emu.ee
Hannes Puidet annes.puidet@student.emu.ee">hannes.puidetareli.ots@student.emu.ee">[ät]annes.puidet@student.emu.ee">student.emu.ee
Marii Raudsepp arii.raudsepp@student.emu.ee">marii.raudseppareli.ots@student.emu.ee">[ät]arii.raudsepp@student.emu.ee">student.sander.kukk@student.emu.ee">emu.ee

 

Eesti Maaülikooli Tehnikakolledži nõukogu E-mail
Maksim Rjurikov aksim.rjurikov@student.emu.ee">maksim.rjurikovareli.ots@student.emu.ee">[ät]liis.jarvamagi@student.emu.ee">student.emu.ee