Kandideeri Eesti Üliõpilaskondade Liidu liikmeks!

Kas Sina tead, mis on EÜL?
Aga Eesti Üliõpilaskondade Liit?
Need on täpselt samad asjad!
Küsid, et mis Sinul sellest?


Loe järgnevat teksti ja otsusta ise, kas see pole mitte suurepärane võimalus teha midagi uut ja olulist!


Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke, kultuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid huve ning kaitsta tudengite õigusi.


Enamik Eesti kõrgkoole kuulub EÜLi ja igat kõrgkooli esindab EÜLis kindel arv liikmeid, mis tuleneb kõrgkoolis õppivate tudengite hulga järgi. Eesti Maaülikoolil on EÜL-i üldkoosolekul 2 liikme kohta.


Maaülikoolil on aeg valida end esindama uued liikmed.


Kui sul tekkis huvi, aga tahad rohkemat infot, uuri täpsemalt EÜL-i kodulehelt http://www.eyl.ee/ või võta meiega ühendust!


Kandideerimiseks too oma avaldus ja motivatsioonikiri üliõpilasesindusse 2. maiks kell 16.00.
Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus

Kreutzwaldi 52, Tartu 51014

Tel: (+372) 731 3049

               E-post: yeinfo@emu.ee
               List: yeteatab@lists.emu.ee