Prindi see leht

Eesti Metsaüliõpilaste Selts

Eesti Metsaüliõpilaste Selts (EMEÜS) loodi 1989. aastal. Eesmärgiks on koondada kokku aktiivseid metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse erialade tudengeid. EMEÜS on justkui vahelüli metsandust õppivate tudengite ning praktilise metsandussektori vahel. Lisaks tutvustele ja kontaktidele, mis tasuvad tulevikus erialaselt ära (seltsi liikmed võivad osutuda tulevikus äripartneriteks, tööandjateks, kolleegideks jne), vahendab selts oma liikmetele ka töö- ja praktikakohti. Oluliseks võib veel pidada seda, et oma liikmetele jagame ka õppematerjale ning õppeinfot. Omal kohal on loomulikult ka meelelahutuslik moment ning üldine silmaringi laiendamine. Selts teeb tihedat koostööd metsanduse era- ja riigisektoriga. Lisaks on selts aktiivne ka rahvusvahelisel tasandil. Igal aastal kohtutakse Soome Joensuu Metsaüliõpilaste Seltsi liikmetega ja osaletakse erinevatel rahvusvahelistel metsandustudengite konverentsidel.

Aadress: Kreutzwaldi 5, Tartu 51014
E-mail: emeus.emu@gmail.com
Koduleht: www.emeus.ee
Facebook: Eesti Metsaüliõpilaste Selts (EMEÜS)