Eesti Metsaüliõpilaste Selts

Eesti Metsaüliõpilaste Selts (EMEÜS) loodi 1989. aastal. Eesmärgiks on koondada kokku aktiivseid metsanduse, loodusvarade kasutamise ja kaitse ning puidutöötlemise tehnoloogia erialade tudengeid. EMEÜS on ühtlasi ka vahelüli metsandust õppivate tudengite ning praktilise metsandussektori vahel. Lisaks kasulikele erialastele tutvustele ja kontaktidele (seltsi liikmed võivad osutuda tulevikus äripartneriteks, tööandjateks, kolleegideks jne), vahendab selts oma liikmetele töö- ja praktikakohti ning õppeinfot. Seltsi elus on tähtis ka üldine silmaringi laiendamine ja meelelahutus. Samuti tehakse tihedat koostööd metsanduse era- ja riigisektoriga ning ollakse aktiivsed rahvusvahelisel tasandil, olles Rahvusvahelise Metsandustudengite Organisatsiooni (IFSA) liige, mis omakorda avab võimaluse erinevatel rahvusvahelistel metsandustudengite konverentsidel ning kokkusaamistel osalemiseks. Lisaks kohtutakse igal aastal Soome Joensuu Metsaüliõpilaste Seltsiga.

Aadress: Kreutzwaldi 5, Tartu 51014
E-mail: emeus.emu@gmail.com
Koduleht: www.emeus.ee
Facebook: Eesti Metsaüliõpilaste Selts (EMEÜS)


Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus

Kreutzwaldi 52, Tartu 51014

Tel: (+372) 731 3049

               E-post: yeinfo@emu.ee
               List: yeteatab@lists.emu.ee