Prindi see leht

Uudised

Õppeainet „Inglise erialakeel“ ootavad ees muutused

Eesti Maaülikoolis on aastaid õpetatud „Inglise erialakeelt“ (KE.0027), mis on kõikide erialade bakalaureuseastme üliõpilastele kohustuslik. Seetõttu on see üks Eesti Maaülikooli suurema osalusega õppeaineid. Üliõpilasesinduse haridus- ja sotsiaaltoimkond valis inglise erialakeele õppeaine sisu ja omandamismeetodid analüüsimiseks, kuna see on üldaine ning tänu keelekeskuse väiksusele on lihtsam muudatusi ellu viia kui suures instituudis.

Oleme üliõpilastelt saanud tagasisidet õppeaine sisu efektiivsemaks muutmise osas. Möödunud aasta sügisel hakkas õppeainet selle parendamise eesmärgil analüüsima Eesti Maaülikooli üliõpilasesinduse haridus- ja sotsiaaltoimkond. Meil on toimunud mitu kohtumist nii keelekeskuse juhataja Ülle Sihveri kui ka inglise erialakeele õppejõududega. Üheskoos jõuti arusaamale, et õppemeetodid ja -sisu vajavad tõepoolest kaasajastamist.

Järgnevalt sellest, milliseid ettepanekuid oleme saanud üliõpilastelt:

  • Üliõpilasel, kes on aastaid õppinud inglise keelt, on keeruline mõista, mis vahe on üldkeelel ja teaduskeelel. Seepärast tuleks aine eesmärke lähtuvalt sellest üliõpilasele täpsemalt ja põhjalikumalt selgitada.

  • Suurem sidusus praktikumides tehtavate ülesannete ja iseseisvate tööde vahel. Näiteks võiks ainetundides koos õppejõuga harjutada, mida teadusartikli analüüsil tähele panna. Abstracti puhul on samuti tarvilik seda praktikumis kasvõi osade kaupa kirjutada, et hiljem iseseisvalt kirjutades oleks üliõpilasel olemas kogemus, kuidas abstracti tehakse.

  • Vikipeedia ülesande puhul on tähtis selgitada, et ülesande eesmärk on eestikeelse terminoloogia kasutamine ning võõrkeelse teksti mõistmine, lähtudes eestikeelsest erialasest kontekstist.

  • Paljudele üliõpilastele jääb selgusetuks, miks tuleb teha kaks üsna sarnast ettekannet, samade nõudmistega. Kindlasti on vaja selgitada teise ettekande lisaväärtust.

  • Praktikumides on tarvilik luua suhtlust soosiv keskkond, kus üliõpilane on valmis võõrkeeles suhtlema. Suhtluskeskkonna loob kogu auditoorium, aga eelkõige õppejõud.

Üliõpilased avaldasid kiitust, et neid põhjalikult lõputöö jaoks vajamineva abstracti ettevalmistamisel varakult abistatakse. Samuti rõhutati erialapõhist lähenemist teaduskeeles, mis praegu praktikumides ja ülesannetes hästi kajastub.

NB! Ülaltoodud punktid on üliõpilasesinduse haridus- ja sotsiaaltoimkond ning keelekeskuse töötajate kohtumisel kirja pandud ettepanekud ning ei peegelda kogu maaülikooli tudengkonna seisukohti.

Kui selline üliõpilaste ja õppejõudude koostöö „Inglise erialakeele“ aine puhul end õigustab, on üliõpilasesindusel plaanis sarnaselt toimides ka teistele maaülikooli õppeainetele tagasisidet edastada.

Kui tunned, et soovid ka ise oma tagasisidet inglise erialakeele õppeaine kohta jagada, siis kirjuta aadressil ye.haridussotsiaal@emu.ee