Prindi see leht

Eesti Toiduainete Tehnoloogia Selts

ETTS asutati 2009. aastal. Alates 2011. aastast on seltsil olemas üliõpilaste osakond, mille liikmeks võivad astuda kõik Eesti Maaülikooli toiduainete tehnoloogia üliõpilased. MTÜ Eesti Toiduainete Tehnoloogia Seltsi üliõpilaste osakonna eesmärgiks on toiduainete tehnoloogia üliõpilaste õppe- ja teadustöö arendamine, tutvustamine ja sidemete loomine sama eriala teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Kõikidele vilistlastele pakume võimalust astuda tudengite osakonna toetajaliikmeteks.

Osakonna eesmärk ja ülesanded:
• koostöö arendamine sarnaste huvidega üliõpilaste ja üliõpilasorganisatsioonidega Eestis ja välismaal;
• koostöö arendamine huvitatud isikute, asutuste ja organisatsioonidega;
• liikmete erialaste oskuste ning teadlikkuse arendamine;
• toiduainete tehnoloogia ja selle olulisuse propageerimine üldsuse hulgas;
• erialaste ürituste, ekskursioonide, teabepäevade korraldamine;
• liikmeskonna seltsielu korraldamine.

E-mail: ettselts@gmail.com
Koduleht: www.ettselts.eu
Facebook: Eesti Toiduainete Tehnoloogia Selts