Võitjad on selgunud

26. veebruaril toimus “Professorilt mulle ja minult sulle” haridusvideote konkursi auhinnatseremoonia.

Kokku jagati välja 4 auhinda ning lisaks väljendati tänu kõikidele osalejatele ja nende juhendavatele professoritele.

🥇Esimene koht ning rahvalemmikute tiitel kuulus võistkonnale, kuhu kuulusid Alo Konist, Raul Kirs, Johanna Kalda, Katrin Gross ja professor Toomas Tamm. Nende video “Kraanivesi” lükkas ümber kraanivee müüdid ning üks žüriiliige kommenteeris: “Suurepärane teostus! Teema ja tegevustik olid väga hästi läbi mõeldud ning lisaks oli vapustavalt hea näitlejatöö.”

🥈Teise koha saavutas võistkond, kuhu kuulus Magnus Mänd juhendaja Toomas Tarmuga. Nende video “Varjatud mädaniku teaduspõhine tuvastamine” õpetas, kuidas saab teaduspõhiselt tuvastada puudel varjatud mädanikku ilma puid maha raiumata.

🥉Kolmanda koha võitsid Pilleriin Teras, Jan Siimson, Mark Emil Mustonen, Silvert Gutman ja professor Arvo Tuvikene. Nende loodud video “Plastik” käsitles plastiku mõju loodusele ja keskkonnale.

Haridus- ja sotsiaaltoimkond avaldab siirast tänu kõikidele sponsoritele, osalejatele ja nende juhendavatele professoritele!👩‍🏫💚

KÕIGI VALMINUD HARIDUSVIDEOTEGA ON VÕIMELIK TUTVUDA LEHEKÜLJEL:

https://haridusvideod.emu.ee/

Haridusvideote konkurss: Professorilt mulle ja minult Sulle

Oled vaielnud kellegagi keskkonna teemade üle, aga tunned siiski, et nendest teemadest ühel meelel arusaamine on oluline? Või tead Sa hoopis mingit uut tehnoloogiat, mis aitaks kaasa mõne probleemilahendamisele ja sooviksid selle mehhanisme selgitada? Äkki oled osav selgitama antibiootikumide liigkasutamise mõju keskkonnale? Või mis on liitiumakude ökoloogiline jalajälg?

Professorilt mulle ja minult Sullevideokonkursi eesmärk on leida Maaülikooli talente, kes suudavad keskkonna- ja kliimateemasid arusaadavalt ja kaasahaaravalt edasi anda.

Me usume, et meie tudengite ja õppejõudude teadmised on ühiskonnale suure väärtusega ning soovime julgustada tudengeid jagama oma mõtteid ja teadmisi.

See on Sinu võimalus aidata kaasa Eesti keskkonnateadlikkuse arengule!

Konkurssi kirjeldus

Professorilt mulle ja minult Sulle” videokonkursi eesmärk on leida Maaülikooli talente, kes suudavad keskkonna- ja kliimateemasid arusaadavalt ja kaasahaaravalt edasi anda. Uskudes, et meie tudengite ja õppejõudude teadmised on ühiskonnale suure väärtusega, soovime julgustada tudengeid jagama oma mõtteid ja teadmisi. See on Sinu võimalus aidata kaasa Eesti keskkonnateadlikkuse arengule.

EESMÄRGID

 • Haridusvideote loomine, mis tõstavad kooliõpilaste keskkonna- ja kliimateadlikkust, selgitades visuaalselt erinevaid keskkonnamõisteid ja protsesse.
 • Tugevam koostöö tudengite ja õppejõudude vahel.
 • Digitaalse õppematerjali loomise oskustega inimeste osakaalu tõstmine Maaülikoolis.
 • Uute oskuste kasutusele võtmine Maaülikooli igapäevases õppetöös.

Tulemus

Videod avaldatakse veebis, kus need on süstematiseeritud, kategoriseeritud ja täiendatud kordamisküsimustega. Antud lähenemine loob kasutajasõbraliku digitaalse õppematerjalide kogumiku, mida saavad kasutada kõik soovijad.

AUHINNAD

Esimene koht: 2000€
Teine koht: 1000€
Kolmas koht: 500€

Samuti antakse välja ka rahva lemmiku auhind.

Esimene koht: 2000€

Teine koht: 1000€

Kolmas koht: 500€

Samuti antakse välja ka rahva lemmiku auhind.

Sponsorid

Osalemine

 • Võistlusele on oodatud osalema Eesti Maaülikooli tudengid, õppejõud ja töötajad.
 • Videoid saad esitada üksi või kuni viieliikmelise tiimiga.
 • Igas tiimis peaks olema vähemalt üks konsultant (õppejõud või doktorant).

Küsimuste korral kirjutage: ye.haridussotsiaal@emu.ee

Ajakava

Tiimide registreerimine: [09.11 – 30.11.2023]
Esimene BFM koolitus [02.12.2023]
Teine BFM koolitus [16.12.2023]
Kolmas BFM koolitus [20.01.2024]
Videote esitamise tähtaeg: [12.02.2024]
Rahvahääletus: [15.02 – 22.02.2024]
Võitjate väljakuulutamine: [26.02.2024]

Baltic Film, Media and Arts School (BFM) koolitus

Miks osaleda BFM’i Õppevideote loomine mobiiltelefoniga” koolitusel?

 • See on ainukordne võimalus õppida oma ala eksperdilt õppevideode tegemist.
 • See annab võimaluse arendada videokompositsiooni ja montaaži – oskused, mis panevad Sinu CV eristuma ja silma paistma.
 • Sellega on võimalik teenida 1 EAP (26 tundi), mida saab VÕTA-ga arvestada.
 • Koolituse käigus valmib lühivideo, mida uhkusega oma konkursi töös kasutada.

Mida koolitusel õpid?

 • Sa tutvud loojutustuse, režii, operaatoritöö ja montaaži põhitõdedega.
 • Sa saad teadmisi kaadritest, videokompositsioonist, 3D pildist, valgusest ja paljust muust.
 • Koolitusest õpid taskusse mahtuva seadmega videote loomist.

Milline on koolituse ülesehitus?

 • Koolitus toimub loengu ja praktikumi vormis kontaktõppes kahel laupäeval Maaülikoolis ja
  ühel korral lühemalt veebikeskkonnas (zoomis).
 • Esimene praktikum keskendub loojutustusele, kaameratööle, valgusele, kompositsioonile.
 • Teine praktikum keskendub järeltöötlusele, ehk montaažile, helile, tiitritele ja selleks
  kasutatava programmi kasutama õppimisele.
 • Kolmandas praktikumis saab veebiteel tagasisidet.

Mis on koolituse tulemuseks?

 • Koolitusel saad väärtuslikku tagasisidet filmimise ja monteerimise osas!
 • Iga osaleja loob lühivideo, mida kasutada osana esitatavas konkurssitöös.

Kursusele registreerimine eeldab täies mahus osalemist, et pakkuda võimalusel
koolitusekohta teistele huvilistele ning tagada 1 EAP mahu väärtuses õppetöö.

Videovõistluse Professorilt mulle ja minult Sulle!” reeglistik

 • Videokonkursi korraldab Eesti Maaülikooli üliõpilasesinduse haridus- ja sotsiaaltoimkond (kontaktisik: Lizette Vetik, tel 53482104, ye.haridussotsiaal@emu.ee).
 • Videokonkurss toimub vahemikus 09.11.23 – 26.02.2024.
 • Konkursi läbiviimise kord on kehtestatud antud reeglistikus.
 • Kõik korraldaja otsused videokonkursi läbiviimisel on lõplikud ning kõikidele osalejatele kohustuslikud.
 • Videokonkursil saavad osaleda kõik Eesti Maaülikooli üliõpilased ja õppejõud.
 • Konkursil osalemisega nõustutakse konkursi reeglistikuga.
 • Konkursi korraldajatel on õigus mitte aktsepteerida videoid, mis on ebatsensuursed Maaülikooli kuvandit kahjustavad, solvavad või ei vasta tingimustele.
 • Osalemiseks tuleb esitada minimaalselt kolme minuti pikkune õppevideo, kus käsitletakse ja selgitatakse kliima ja keskkonnaga seotud protsesse, probleeme või lahendusi.
 • Õppevideotes kasutatud mõisted, valemid, süsteemid või protsessid peavad looma lisandväärtust üldhariduskoolide õppekavas käsitletud teemadele.
 • Konkursi korraldajad soovitavad tungivalt  ühel tiimiliikmel osaleda BFM-koolitusel, eesmärgiks tagada lõppprodukti kvaliteet.
 • Konkursile esitatavate videote arv ei ole piiratud, soovi korral võib üks osaleja esitada mitu erinevat videot.
 • Videoklipi esitamisega kinnitavad autorid, et omavad kõiki videoga seotud autoriõigusi ning omavad klippi tegemisega seotud lube (sh videoklipis osalevate isikute luba nende filmimiseks).
 • Videot esitades nõustub osaleja, et Eesti Maaülikool kasutab antud videoid hariduslikel eesmärkidel.
 • Kõikide videote autorid säilitavad autoriõigused, kuid Eesti Maaülikoolile jääb piiramatu litsentsi videote kasutamiseks.
 • Võistluse korraldajatel on õigus videoid avaldada ja levitada.
 • Konkursi võitjad valib  žürii, kelle otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.
 • Žüriisse kuuluvad Maaülikooli õppejõud, videoekspert, haridusekspert ja sponsorid. Ühtlasi valitakse rahvahääletusel välja rahva lemmik. 
 • Rahvahääletus ja žürii hääletus toimuvad 15.02.2024 – 22.02.2024 ning konkurssivõitjad kuulutatakse välja 26.02.2024.
 • Võitjaid teavitatakse meili kaudu ja kuulutatakse välja Eesti Maaülikooli erinevates meediakanalites. 
 • Korraldajal on õigus teha muudatusi videokonkursi ajakavas.
 • Korraldajal on ühepoolne õigus videokonkurss vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel katkestada. Vastaval juhul antakse sellest kohe teada veebilehel https://ye.emu.ee/.

Haridusvideo nõuded

Digitaalse õppematerjali loomine

Video sisu: 

 • Video peab olema seotud Maaülikooli teadus- või õppetööga ning keskenduma keskkonna- või kliimateadlikkust tõstvale temaatikale.
 • Käsitletavad mõisted, protsessid, valemid ja süsteemid peavad olema kooskõlas üldhariduskooli õppekavaga ning pakkuma sellele lisandväärtust.
 • Õppevideotel  hinnatakse tehnilist kvaliteeti, teaduslikku täpsust, õppeväärtust ja loovust.

Video vorm:

 • Videoklipp peab olema varustatud olulisemate metaandmetega: pealkiri, autor, loomise aeg, eesmärk või kontekst, mida võib esitada tiitrites.
 • Kõik kasutatud materjalid peavad olema originaalsed või osalejatel peab olema õigus neid kasutada (sh muusika, pildid jne).

Tehnilised nõuded:

 • Video pikkus: 3 kuni 10 minutit.
 • Video formaat: MP4, maksimaalne faili suurus 1GB.
 • Video peab olema kõrge kvaliteediga (vähemalt 1080p).
 • Selge helikvaliteet on kohustuslik.
 • Õppejõu või doktorandi juhendamisel on võmalik kasutada Maaülikooli
  laboreid ja tehnikat.

Esitamine:

 • Videofail tuleb saata lingina ye.haridussotsiaal.ee meilile hiljemalt 12.02.2024 kell 23:59 koos lühikirjelduse ja kontaktandmetega.

Digitaalse õppematerjali loomine

Soovitused digitaalsete õppematerjalide loomiseks: 

Digitaalsete õppematerjalide koostamisel tuleb järgida üldiseid põhimõtteid ning samuti arvestada meediumile omaste erinõuetega.
Mida põhjalikumalt ja üksikasjalikumalt on eesmärk välja töötatud, sealhulgas milliseid tegevusi, miks neid teha tuleb ja kuidas neid teostada, seda vähem “halbu üllatusi” ootab autorit õppematerjali loomisel.