TOIMKONNAD

JUHATUS

Juhatus koosneb esimehest, aseesimehest ja revisionikomisjoni esimehest. Juhatuse ülesandeks on üliõpilasesinduse juhtimine ja suunamine. Nemad on vahelüliks esinduse ja ülikooli vahel ning täidavad esinduslikke rolle.

1-31

Eliise Tamme

esimees

Kontakt: ye.juhatus@emu.ee

1-30

Liisa Rannaste

aseesimees

Kontakt: ye.juhatus@emu.ee

1-32

Arne Ingalt

revisjonikomisjoni esimees

Kontakt: ye.revisjon@emu.ee

Kommunikatsioonitoimkond

Kommunikatsioonitoimkonna tööks on üliõpilasesinduse sise- ja väliskommunikatsioon. Meie toimkond vastutab Facebooki ja Instagrami postituste eest ikka selleks, et edastada informatsiooni meie jälgijateni. Üritame kõiki üritusi edasi anda nii ägedalt, nagu need päriselt on, kuid tihti on kohapeal ikka veel lahedam! Samuti on meie halduses ka EMÜ koduleht. Lisaks koostame üle nädala tudengitele mõeldud uudiskirja, viska kindlasti pilk peale! Lisaks sellele koostame vajadusel erinevaid plakateid, postreid ja videoid. Oleme vahelüliks informatsiooni edastamisele ülikooli ja tudengite vahel.

1-9

Seliin Lisett Tomson

toimkonna esimees

1-1-5

Karolin Kalk

toimkonna esimees

1-8

Elza Lutt

toimkonna Liige

Kontakt: ye.turundus@emu.ee

sporditoimkond

Sporditoimkonna eesmärk on edendada sportlikku ja aktiivset eluviisi Eesti Maaülikooli tudengite seas. Koostöös Eesti Maaülikooli Spordiklubi, Eesti Akadeemilise Spordiliidu ja teiste ülikoolide spordiesindustega korraldame mitmeid üritusi, et pakkuda igale tudengile midagi meelepärast. Harrastajatele viime läbi võrkpalli treeninguid ning suuname kõrgemal tasemel sportijaid üliõpilaste meistrivõistlustele.
1-1-4

Magnus Mänd

toimkonna Esimees

1-1-3

Sander Saar

toimkonna liige

1-19

Kirke Reier

toimkonna liige

1-6

Grete Jõgi

toimkonna liige

1-25

Tarmo Veskemaa

toimkonna liige

Kontakt: ye.kultuursport@emu.ee

Kultuuritoimkond

Kultuuritoimkonna põhiülesandeks on EMÜ tudengitele meeldejäävate sündmuste korraldamine, mis ulatuvad ka Maaülikoolist väljaspoole. Traditsioonilised üritusted on Halloween, tudengite ball, Tartu tudengipäevade raames siidri- ja õlle orienteerumise korraldamine ning hulganisti muid üritusi igale maitsele. Teeme koostööd mitmete EMÜ seltsidega ning erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtetega. Meie eesmärk on jõuda võimalikult paljude tudengiteni ja muuta nende ülikoolielu kirevamaks, et vanaduspõlves oleks, mida meenutada.

1-17

Anette Aavekukk

toimkonna Esimees

1-18

Sirli Ilves

toimkonna liige

1-1-2

Sander Loik

toimkonna liige

1-20

Teele Eskor

toimkonna liige

1-23

Sander Kosemaa

toimkonna liige

Kontakt: ye.kultuursport@emu.ee

Haridus- ja sotsiaaltoimkond

Haridustoimkonna visiooniks on luua üliõpilastele kaasavat ja toetavat keskkonda enesearenguks. Me tahame, et ülikoolikogemus oleks tähenduslik ja väljakutseid pakkuv, et see oleks eluperiood mil leitakse mõttekaaslaseid, katsetatakse hulljulgelt ja inspireeritakse üksteist. Just need ideed ja inimesed võivad lõpuks muuta maailma. Selle raames korraldame üritusi ja töötubasid, mille eesmärgiks on toetada toimetulekut ülikoolis. Me pöörame tähelepanu ka kogukonna arengule proovides arendada tagasisidesüsteemi, et tudengite mured ja rõõmud ei jääks tähelepanuta, aga ka ülikooli linnakule, mis suurendab ühtsustunnet ja instituutide vahelist suhtlust. Kasutame ära oma väikse mikrokosmose potentsiaali ja loome ühiselt ülikooli, milles on meil rõõm ja au õppida.

1-14

Lizette Vetik

toimkonna Esimees

1-11

Helena-Krõõt Haidak

toimkonna liige

RihoPutsep1-scaled-q3h0jn5pylyq75djlio59vuya7ghkegiorale8710g

Riho Pütsep

toimkonna liige

1-13

Adeele Lepik

toimkonna liige

Desiree Kaju

toimkonna liige

Kontakt: ye.haridussotsiaal@emu.ee

BUdDY´De Koordinaator

Buddy koordinaator teeb koostööd EMÜ buddydega, International Office’iga ja Üliõpilasesindusega. Buddy programm ja koordinaator tegelevad ERASMUS ja teiste välismaisete õpilastega, kes tulevad Eesti Maaülikooli õppima. Me korraldame neile erinevaid ja huvitavaid üritusi mis tutvustavad meie ülikooli, eesti kultuuri ja aitavad neil siinse eluga kohaneda. Buddy koordinaatori eesmärk on teha välistudengite elu Eestis võimalikult huvitavaks ja toredaks!

1-15

Anneli Roodus

Kontakt: emu.buddyed@gmail.com

SEKRETÄR

Sekretär on asjaajamist (kirjavahetust, telefonikõnesid, külastusi jne) korraldav töötaja. Sekretäritöö seisneb kogu asjaajamise, kontorikorralduse, printimisteenuse jms korraldamises. Sekretär on ühenduslüli kontori ja teiste liikmete vahel.

3

Liisi Papp

Kontakt: yeinfo@emu.ee