TOIMKONNAD

JUHATUS

Juhatus koosneb kahest inimesest, kelleks on esimees ja asesimees. Juhatuse suurim ülesanne on jälgida ühtset suurt pilti üle terve esinduse. Esimehe ülesandeks on olla vahelüli esinduse ja ülikooli vahel ning esindada esindust erinevatel üritustel. Samuti vastutab esimees ka esinduse raha otstarbeka kasutamise eest. Aseesimehe ülesandeks on jälgida, üliõpilasesinduse töö sujub ja aidata kaaskorraldada erinevaid üritusi. Samuti käib aseesimees esindamas üliõpilasesindust erinevatel üritustel ja aitab teha Eesti Maaülikooli Üliõpilasesinduse ja teiste üliõpilasesinduste vahelise suhtluse sujuvamaks. See kahe inimese omavaheline koostöö annab kokku ühtse Juhatuse, kes juhivad Eesti Maaülikooli Üliõpilasesinduse tööd igapäevaselt.

Jana_vana_2

Jana Prutenskaja

esimees

E-POST: jana.prutenskaja@student.emu.ee

Telefoninumber: 55959848

emu-14-scaled.jpg

Toomas Tarmu

aseesimees

E-POST: toomas.tarmu@emu.ee

Telefoninumber: 56286840

Kontakt: ye.juhatus@emu.ee

REVISJON

Revisjonikomisjoni esimehe ülesandeks on revideeritavatel ametikohtadel olevate isikute töö vastavuse kontrollimine esinduse otsustele, põhikirjale ja tegevuskavale. Vastutusvaldkonda kuulub ka eelarve koostamine ja selle täitmise pidev kontrollimine. Revisjon teeb vahetult koostööd kõikide toimkondadega ning suunab vara ja eelarveliste vahendite sihipärast kasutamist.

emu-19-scaled.jpg

Indrek Virro

revisjonikomisjoni esimees

E-POST: toomas.tarmu@student.emu.ee

Telefoninumber: 56286840

Kontakt: ye.revisjon@emu.ee

Kommunikatsiooni toimkond

Kommunikatsiooni toimkonna tööks on üliõpilasesinduse sise-ja väliskommunikatsioon. Meie toimkond vastutab Facebooki ja Instagrami postituste eest ikka selleks, et edastada informatsiooni meie jälgijateni. Samuti teeme ka koostööd EMÜ kommunikatsiooni ja turundusega. Veel vastutame ka kodulehe täiendamise eest. Koostame üle nädala tudengitele mõeldud uudiskirja. Lisaks sellele koostame erinevaid plakateid, postreid ja videoid. Oleme vahelüliks informatsiooni edastamisele ülikooli ja tudengite vahel.

emu-24-scaled.jpg

Iris Tamla

toimkonna LIIGE

E-POST: elo.tonissoo@student.emu.ee

Telefoninumber: 55591163

emu-21-scaled.jpg

Rene Lelov

toimkonna LIIGE

E-POST: mart.oja@student.emu.ee

Telefoninumber: 53943810

 

Kontakt: ye.turundus@emu.ee

Kultuuri- ja sporditoimkond

Kultuuri-ja sporditoimkond tegeleb ürituste korraldamisega EMÜ tudengitele. Me korraldame nii vanu kui ka uusi üritusi EMÜ tudengitele. Peame koosolekuid, kus arutame, kirjutame sponsoritele, suhtleme inimestega, kes meid ürituste korraldamisel saavad aidata. Me teeme seda selleks, et tudengi ülikooli elu oleks tore ja lõbus. Üritustel on neil võimalus leida uusi sõpru.

emu-28-scaled.jpg

Helen Kõnd

toimkonna Esimees

E-POST: jana.prutenskaja@student.emu.ee

Telefoninumber: 55959848

 

emu-33-scaled.jpg

Eliise Tamme

toimkonna liige

E-POST: uku.pollu@student.emu.ee

 Telefoninumber: 53359840

 

Pilt-klaidist.jpg

Ernst Saan

toimkonna liige

E-POST: klaid.hannile@student.emu.ee

 Telefoninumber: 5166965

 

emu-31-scaled.jpg

Grete Lucia Kruuse

toimkonna liige

E-POST: mait.umalas@student.emu.ee

Telefoninumber: 58536399

emu-35-scaled.jpg

Eerik Rummi

toimkonna liige

E-POST: eerik.rummi@student.emu.ee

Telefoninumber: 51966344

emu-47-scaled.jpg

Kertu Põdersalu

toimkonna liige

E-POST: agne.andrejev@student.emu.ee

Telefoninumber: 58174424 

Kontakt: ye.kultuursport@emu.ee

Haridus- ja sotsiaaltoimkond

Haridus- ja sotsiaaltoimkonnas tahame olla usaldusväärne partner tudengitele, kes tegutseks pidevalt Eesti Maaülikooli õppetöö edendamisel. Korraldame ka näiteks vaimse tervise nädalat, motivatsiooniseminare ja ööülikooli. Kuulame ära kaastudengite mured õppekorralduse ja teiste ülikooliga seotud probleemide osas ja paneme pead kokku, et leida lahendusi. võimalus leida uusi sõpru.

emu-46-scaled.jpg

Taavi Murel

toimkonna liige

E-POST: mona.seppern@student.emu.ee

Telefoninumber: 56914718

emu-47-scaled.jpg

Agne Andrejev

toimkonna liige

E-POST: agne.andrejev@student.emu.ee

Telefoninumber: 58174424 

emu-47-scaled.jpg

Kaisa Laar

toimkonna liige

E-POST: agne.andrejev@student.emu.ee

Telefoninumber: 58174424 

Kontakt: ye.haridussotsiaal@emu.ee

Haridus- ja sotsiaaltoimkonnas tahame olla usaldusväärne partner tudengitele, kes tegutseks pidevalt Eesti Maaülikooli õppetöö edendamisel. Korraldame ka näiteks vaimse tervise nädalat, motivatsiooniseminare ja ööülikooli. Kuulame ära kaastudengite mured õppekorralduse ja teiste ülikooliga seotud probleemide osas ja paneme pead kokku, et leida lahendusi. võimalus leida uusi sõpru.

emu-7-scaled.jpg

Marlen Sikk

E-POST: marlen.sikk@emu.ee

Telefoninumber: 58514299

Kontakt: yeinfo@emu.ee