TOIMKONNAD

JUHATUS

Juhatus koosneb kahest inimesest, kelleks on esimees ja asesimees. Juhatuse suurimaks ülesadeks on esinduse juhtimine ja suunamine. Esimees on vahelüliks esinduse ja ülikooli vahel ning esindab esindust erinevatel üritustel. Samuti vastutab esimees ka eelarve otstarbeka kasutamise eest. Aseesimehe ülesandeks on jälgida üliõpilasesinduse töökorraldust ja aidata planeerida välis- ja siseüritusi. Samuti asendab aseesimees esimeest vastavalt vajadusele nii esindamistes kui ka muudes toimingutes.  

Helen

Helen Kõnd

esimees

E-POST: helen.kond@student.emu.ee

Telefoninumber: 53234272

Gerli

Gerli Kangur

aseesimees

E-POST: gerli.kangur@emu.ee

 Telefoninumber: 56291726

Kontakt: ye.juhatus@emu.ee

REVISJON

Revisjonikomisjoni esimehe ülesandeks on revideeritavatel ametikohtadel olevate isikute töö vastavuse kontrollimine esinduse otsustele, põhikirjale ja tegevuskavale. Vastutusvaldkonda kuulub ka eelarve koostamine ja selle täitmise pidev kontrollimine. Revisjon teeb vahetult koostööd kõikide toimkondadega ning suunab vara ja eelarveliste vahendite sihipärast kasutamist.

Sander

Sander Loik

revisjonikomisjoni esimees

E-POST: sander.loik@student.emu.ee

Telefoninumber: 58376863

Kontakt: ye.revisjon@emu.ee

Kommunikatsiooni toimkond

Kommunikatsiooni toimkonna tööks on üliõpilasesinduse sise-ja väliskommunikatsioon. Meie toimkond vastutab Facebooki ja Instagrami postituste eest ikka selleks, et edastada informatsiooni meie jälgijateni. Samuti teeme ka koostööd EMÜ kommunikatsiooni ja turundusega. Veel vastutame ka kodulehe täiendamise eest. Koostame üle nädala tudengitele mõeldud uudiskirja. Lisaks sellele koostame erinevaid plakateid, postreid ja videoid. Oleme vahelüliks informatsiooni edastamisele ülikooli ja tudengite vahel.

Iris

Iris Tamla

toimkonna LIIGE

E-POST: iris.tamla@student.emu.ee

Telefoninumber: 56966384

Rene

Rene Lelov

toimkonna LIIGE

E-POST: rene.lelov@student.emu.ee

Telefoninumber: 5156189

Kontakt: ye.turundus@emu.ee

sporditoimkond

Sporditoimkond tegeleb ürituste korraldamisega EMÜ tudengitele. Me korraldame nii vanu kui ka uusi üritusi EMÜ tudengitele. Peame koosolekuid, kus arutame, kirjutame sponsoritele, suhtleme inimestega, kes meid ürituste korraldamisel saavad aidata. Me teeme seda selleks, et tudengi ülikooli elu oleks tore ja lõbus. Üritustel on neil võimalus leida uusi sõpru.

Magnus

Magnus Mänd

toimkonna Esimees

E-POST: magnus.mand@student.emu.ee

Telefoninumber: 56576618

Kontakt: ye.kultuursport@emu.ee

Kultuuritoimkond

Kultuuritoimkond tegeleb ürituste korraldamisega EMÜ tudengitele. Me korraldame nii vanu kui ka uusi üritusi EMÜ tudengitele. Peame koosolekuid, kus arutame, kirjutame sponsoritele, suhtleme inimestega, kes meid ürituste korraldamisel saavad aidata. Me teeme seda selleks, et tudengi ülikooli elu oleks tore ja lõbus. Üritustel on neil võimalus leida uusi sõpru.

Eliise

Eliise Tamme

toimkonna Esimees

E-POST: eliise.tamme@student.emu.ee

Telefoninumber: 56948906

Riho

Riho Pütsep

toimkonna liige

E-POST: riho.pytsep@emu.ee

Telefoninumber: 55543783

Toomas

Toomas Tarmu

toimkonna liige

E-POST: toomas.tarmu@emu.ee

Telefoninumber: 56286840

Kontakt: ye.kultuursport@emu.ee

Haridus- ja sotsiaaltoimkond

Haridus- ja sotsiaaltoimkonnas tahame olla usaldusväärne partner tudengitele, kes tegutseks pidevalt Eesti Maaülikooli õppetöö edendamisel. Korraldame ka näiteks vaimse tervise nädalat, motivatsiooniseminare ja ööülikooli. Kuulame ära kaastudengite mured õppekorralduse ja teiste ülikooliga seotud probleemide osas ja paneme pead kokku, et leida lahendusi. 

Krister

Krister Aleks Kasemaa

toimkonna Esimees

E-POST: krister.kasemaa@student.emu.ee

Telefoninumber: 56241960

Indrek

Indrek Virro

toimkonna liige

E-POST: indrek.virro@emu.ee

Telefoninumber: 59081360

Laur Mägi

Laur Mägi

toimkonna liige

E-POST: laur.magi@student.emu.ee

 Telefoninumber: 53012372

 

Ernst

Ernst Saan

toimkonna liige

E-POST: ernst.saan@student.emu.ee

Telefoninumber: 53731278

Kontakt: ye.haridussotsiaal@emu.ee

SEKRETÄR

Sekretär on asjaajamist (kirjavahetust, telefonikõnesid, külastusi jne) korraldav töötaja. Sekretäritöö seisneb kogu asjaajamise, kontorikorralduse, printimisteenuse jms korraldamises. Sekretär on ühenduslüli kontori ja teiste töötajate vahel.

3

Liisi Papp

E-POST: liisi.papp@emu.ee

Telefoninumber: 51989105

Kontakt: yeinfo@emu.ee