TOIMKONNAD

JUHATUS

Juhatus koosneb esimehest, aseesimehest ja revisionikomisjoni esimehest. Juhatuse ülesandeks on üliõpilasesinduse juhtimine ja suunamine. Nemad on vahelüliks esinduse ja ülikooli vahel ning täidavad esinduslikke rolle.

Anette Aavekukk

esimees

Magnus Mänd

aseesimees

Kontakt: ye.juhatus@emu.ee

Sten Aasväli

revisjonikomisjoni esimees

Kontakt: ye.revisjon@emu.ee

Kommunikatsioonitoimkond

Kommunikatsioonitoimkonna tööks on üliõpilasesinduse sise- ja väliskommunikatsioon. Meie toimkond vastutab Facebooki ja Instagrami postituste eest ikka selleks, et edastada informatsiooni meie jälgijateni. Üritame kõiki üritusi edasi anda nii ägedalt, nagu need päriselt on, kuid tihti on kohapeal veel lahedam! Samuti on meie halduses ka EMÜ koduleht ning koostame üle nädala tudengitele mõeldud uudiskirja, viska kindlasti pilk peale! Lisaks sellele koostame vajadusel erinevaid plakateid, postreid ja videoid. Oleme vahelüliks informatsiooni edastamisele ülikooli ja tudengite vahel.

Karolin Kalk

toimkonna Esimees

Kärt Roosaar

spetsialist

Marian Ensling

spetsialist

Kontakt: ye.turundus@emu.ee

sporditoimkond

Sporditoimkonna eesmärk on edendada sportlikku ja aktiivset eluviisi Eesti Maaülikooli tudengite seas. Koostöös Eesti Maaülikooli Spordiklubi, Eesti Akadeemilise Spordiliidu ja teiste ülikoolide spordiesindustega korraldame mitmeid üritusi, et pakkuda igale tudengile midagi meelepärast. Harrastajatele viime läbi võrkpalli treeninguid ning suuname kõrgemal tasemel sportijaid üliõpilaste meistrivõistlustele.

Kirke Reier

toimkonna Esimees

Liisa Siimann

toimkonna liige

Nora Kuusinen

toimkonna liige

Kontakt: ye.kultuursport@emu.ee

Kultuuritoimkond

Kultuuritoimkonna põhiülesandeks on EMÜ tudengitele meeldejäävate sündmuste korraldamine, mis ulatuvad ka Maaülikoolist väljapoole. Traditsioonilised üritusted on Halloweeni, tudengite balli, Tartu tudengipäevade raames siidri- ja õlle orienteerumise korraldamine ning hulganisti muid üritusi igale maitsele. Teeme koostööd mitmete EMÜ seltsidega ning erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtetega. Meie eesmärk on jõuda võimalikult paljude tudengiteni ja muuta nende ülikoolielu kirevamaks, et vanaduspõlves oleks, mida meenutada.

Yvet Maxine Kopti

toimkonna Esimees

Helena Tammesalu

toimkonna liige

Sirli Ilves

toimkonna liige

Sander Kosemaa

toimkonna liige

Mattias Madisson

toimkonna liige

Kontakt: ye.kultuursport@emu.ee

Helena Tammesalu

toimkonna Liige

Sander Kosemaa

toimkonna Liige

Mattias Madisson

toimkonna Liige

Kontakt: ye.kultuursport@emu.ee

Haridus- ja sotsiaaltoimkond

Haridustoimkonna visiooniks on luua üliõpilastele kaasavat ja toetavat keskkonda enesearenguks. Me tahame, et ülikoolikogemus oleks tähenduslik ja väljakutseid pakkuv, et see oleks eluperiood, mil leitakse mõttekaaslaseid, katsetatakse hulljulgelt ja inspireeritakse üksteist. Just need ideed ja inimesed võivad lõpuks muuta maailma. Selle raames korraldame üritusi ja töötubasid, mille eesmärgiks on toetada toimetulekut ülikoolis. Me pöörame tähelepanu nii kogukonna arengule arendades tagasisidesüsteemi, et tudengite mured ja rõõmud ei jääks tähelepanuta, aga ka ülikooli linnakule, mis suurendab ühtsustunnet ja instituutide vahelist suhtlust. Kasutame ära oma väikse mikrokosmose potentsiaali ja loome ühiselt ülikooli, milles on meil rõõm ja au õppida.

Eerik Ääremaa

toimkonna Esimees

Henn Kaaleb Humal

toimkonna liige

blank-profile-picture

Camille Daeffler

toimkonna liige

Laura Sirm

toimkonna liige

Evert Raudnõmm

toimkonna liige

Kontakt: ye.haridussotsiaal@emu.ee

BUdDY´De Koordinaator

Buddy koordinaator teeb koostööd EMÜ buddydega, International Office’iga ja Üliõpilasesindusega. Buddy programm ja koordinaator tegelevad ERASMUS ja teiste välismaisete õpilastega, kes tulevad Eesti Maaülikooli õppima. Me korraldame neile erinevaid ja huvitavaid üritusi mis tutvustavad meie ülikooli, eesti kultuuri ja aitavad neil siinse eluga kohaneda. Buddy koordinaatori eesmärk on teha välistudengite elu Eestis võimalikult huvitavaks ja toredaks!

Kontakt: emu.buddyed@emu.com

Anneli Roodus

SEKRETÄR

Sekretär on asjaajamist (kirjavahetust, telefonikõnesid, külastusi jne) korraldav töötaja. Sekretäritöö seisneb kogu asjaajamise, kontorikorralduse, printimisteenuse jms korraldamises. Sekretär on ühenduslüli kontori ja teiste liikmete vahel.

Kontakt: ye.info@emu.com

Liisi Papp