TOIMKONNAD

JUHATUS

Juhatus koosneb kahest inimesest, kelleks on esimees ja asesimees. Juhatuse suurimaks ülesadeks on esinduse juhtimine ja suunamine. Esimees on vahelüliks esinduse ja ülikooli vahel ning esindab esindust erinevatel üritustel. Samuti vastutab esimees ka eelarve otstarbeka kasutamise eest. Aseesimehe ülesandeks on jälgida üliõpilasesinduse töökorraldust ja aidata planeerida välis- ja siseüritusi. Samuti asendab aseesimees esimeest vastavalt vajadusele nii esindamistes kui ka muudes toimingutes.  

Jana VALIK

Jana Prutenskaja

esimees

E-POST: jana.prutenskaja@student.emu.ee

Telefoninumber: 55959848

Toomas.Tarmu (EMÜ ÜE 21-37)

Toomas Tarmu

aseesimees

E-POST: toomas.tarmu@emu.ee

Telefoninumber: 56286840

Kontakt: ye.juhatus@emu.ee

REVISJON

Revisjonikomisjoni esimehe ülesandeks on revideeritavatel ametikohtadel olevate isikute töö vastavuse kontrollimine esinduse otsustele, põhikirjale ja tegevuskavale. Vastutusvaldkonda kuulub ka eelarve koostamine ja selle täitmise pidev kontrollimine. Revisjon teeb vahetult koostööd kõikide toimkondadega ning suunab vara ja eelarveliste vahendite sihipärast kasutamist.

Valitud_virro

Indrek Virro

revisjonikomisjoni esimees

E-POST: indrek.virro@emu.ee

Telefoninumber: 59081360

Kontakt: ye.revisjon@emu.ee

Kommunikatsiooni toimkond

Kommunikatsiooni toimkonna tööks on üliõpilasesinduse sise-ja väliskommunikatsioon. Meie toimkond vastutab Facebooki ja Instagrami postituste eest ikka selleks, et edastada informatsiooni meie jälgijateni. Samuti teeme ka koostööd EMÜ kommunikatsiooni ja turundusega. Veel vastutame ka kodulehe täiendamise eest. Koostame üle nädala tudengitele mõeldud uudiskirja. Lisaks sellele koostame erinevaid plakateid, postreid ja videoid. Oleme vahelüliks informatsiooni edastamisele ülikooli ja tudengite vahel.

Iris valis

Iris Tamla

toimkonna LIIGE

E-POST: iris.tamla@student.emu.ee

Telefoninumber: 56966384

Rene valik

Rene Lelov

toimkonna LIIGE

E-POST: rene.lelov@student.emu.ee

Telefoninumber: 5156189

Kontakt: ye.turundus@emu.ee

Kultuuri- ja sporditoimkond

Kultuuri-ja sporditoimkond tegeleb ürituste korraldamisega EMÜ tudengitele. Me korraldame nii vanu kui ka uusi üritusi EMÜ tudengitele. Peame koosolekuid, kus arutame, kirjutame sponsoritele, suhtleme inimestega, kes meid ürituste korraldamisel saavad aidata. Me teeme seda selleks, et tudengi ülikooli elu oleks tore ja lõbus. Üritustel on neil võimalus leida uusi sõpru.

Helen valis selle

Helen Kõnd

toimkonna Esimees

E-POST: helen.kond@student.emu.ee

Telefoninumber: 53234272

Eliise valik

Eliise Tamme

toimkonna liige

E-POST: eliise.tamme@student.emu.ee

 Telefoninumber: 56948906

 

Ernst

Ernst Saan

toimkonna liige

E-POST: ernst.saan@student.emu.ee

 Telefoninumber: 53731278

 

Grete valitud

Grete Lucia Kruuse

toimkonna liige

E-POST: grete.kruuse@student.emu.ee

Telefoninumber: 56263543

Eerik valitud

Eerik Rummi

toimkonna liige

E-POST: eerik.rummi@student.emu.ee

Telefoninumber: 51966344

Märt valitud

Märt Nõmme

toimkonna liige

E-POST: mart.nomme@emu.ee

Telefoninumber: 53082878

Sander Loik valik

Sander Loik

toimkonna liige

E-POST: sander.loik@student.emu.ee

Telefoninumber: 58376863

Kontakt: ye.kultuursport@emu.ee

Haridus- ja sotsiaaltoimkond

Haridus- ja sotsiaaltoimkonnas tahame olla usaldusväärne partner tudengitele, kes tegutseks pidevalt Eesti Maaülikooli õppetöö edendamisel. Korraldame ka näiteks vaimse tervise nädalat, motivatsiooniseminare ja ööülikooli. Kuulame ära kaastudengite mured õppekorralduse ja teiste ülikooliga seotud probleemide osas ja paneme pead kokku, et leida lahendusi. võimalus leida uusi sõpru.

Elo valik

Elo Tõnissoo

toimkonna Esimees

E-POST: elo.tonissoo@student.emu.ee

Telefoninumber: 55591163

Taavi valis selle pildi välja

Taavi Murel

toimkonna liige

E-POST: taavi.murel@student.emu.ee

Telefoninumber: 55670943

kertu valik

Kertu Põdersalu

toimkonna liige

E-POST: kertu.podersalu@student.emu.ee

Telefoninumber: 58152029​

Kontakt: ye.haridussotsiaal@emu.ee

Sekretär on asjaajamist (kirjavahetust, telefonikõnesid, külastusi jne) korraldav töötaja. Sekretäritöö seisneb kogu asjaajamise, kontorikorralduse, printimisteenuse jms korraldamises. Sekretär on ühenduslüli kontori ja teiste töötajate vahel.

Marleni VALIK

Marlen Sikk

E-POST: marlen.sikk@emu.ee

Telefoninumber: 58514299

Kontakt: yeinfo@emu.ee