Erialaseltsid

Tehnikaüliõpilaste Selts

MTÜ Tehnikaüliõpilaste Selts asutati 28. jaanuaril 2009. Selts pakub oma liikmetele huvitavaid väljakutseid ning praktika kogemuse omandamist õpingute kõrval läbi erinevate insener-tehniliste projektide. 
 
Seltsi kuuluvad enamasti Tehnikainstituudi ja -kolledźi erialade tudengid, kuid meil leiavad tegevust ka teiste erialade õppurid. Oleme avatud ka tudengite ideedele erinevate projekti läbiviimiseks ning leiame parima võimaliku lahenduse selle teostamiseks.
Tehnikaüliõpilaste Selts soovib olla alustala noortele inseneridele, kes oleksid tulevikus oma erialal kõrgelt hinnatud oma teadmiste, kogemuste ja oskuste poolest.
Tehnikaüliõpilaste Selts viib läbi erinevaid huvitavaid projekte alustades nii võistlusroboti kui ka suruõhu vormeli ehitusest lõpetades võidusõidu simulaatori väljaarendamisega.
Taolised projektid võimaldavad seltsi liikmetel omandada eelnimetatud omadused. Tänu aktiivsetele liikmetele oleme saavutanud edu ja tunnustust ka rahvusvahelistel võistlustel nagu näiteks suruõhu-komponentide tootja Aventics korraldataval suruõhu sõidukite võistlusel.
Samuti on meie liikmed pälvinud kahel korral (2014 ja 2016) Eesti Inseneride Liidu tunnustuse “Aasta tehnikaüliõpilane”. Ühtlasi suhtleme paljude ettevõtete ning eriala liitudega koostöö tugevdamiseks ning projektide edukaks läbi viimiseks.
Tehnikaüliõpilaste Selts osaleb aktiivselt Pneumobiili võistlusel, Mannergute mõõduvõtul ning erinevatel tööstus ning haridus teemalistel messidel. Meie seltsi liikmed tegelevad ka autospordiga, mistõttu võib EMÜ Tehnikainstituudi garaažis näha nii erinevaid ralli kui ka hobiautosid.
Tehnikaüliõpilaste Seltsi aktiivsetel liikmetel on võimalik saada ligipääsu tehnikainstituudis olevatele tööriistadele.
Seltsi ruum asub Tehnikamaja 0 korrusel – A008.
 
Tule, tee ja saavuta!
E-mail: tysjuhatus@gmail.com
Instagram: tysengineering
Meist leiad rohkem infot: https://tys.ee 

Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts

EVÜS on alates 2013. aasta kevadest Tartus tegutsev loomaarstitudengeid ühendav mittetulundusühing. Seltsi tegevuse eesmärgiks on tutvustada ja arendada veterinaarmeditsiini eriala üliõpilaste õppe- ja teadustööd ning luua sidemeid teiste erialaste füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

Pakkudes loomaarstiks õppivatele tudengitele erinevaid võimalusi mitmekülgseks arenguks, eneseteostuseks ja meeleolukateks tudengiaastateks, loodame kaasa aidata nende oskuste täiendamise. Oma seltsi tegevusega soovime täiendada akadeemilist õpet erinevate põnevate väljunditega, edendada loomatervisehoidu, pidamiskultuuri ja heaolu ning ühtlasi seista hea rahvatervise eest. Lisaks tahame tõsta inimete teadlikkust veterinaaria rolli kohta ühiskonnas. Soovime ka arendada erialaülest koostööd nii Eestis kui ka välismaal.

Meiega on oodatud liituma kõik veterinaarmeditsiini üliõpilased, kes soovivad end teostada ning tutvuda huvitavate inimestega. Liitumisavalduse saamiseks tuleb ühendust võtta juhatuse liikmega.

Meie tegevusi viivad ellu viis erinevat toimkonda: turundus- ja kommunikatsioonitoimkond, personalitoimkond, partnelustoimkond, haridustoimkond ja sisekommunikatsiooni toimkond. Toimkondade tegemistest saab lähemalt lugeda juba siit.

Seltsi kontor asub Eesti Maaülikooli linnakus Zoomeedikumi õppehoones (Kreutzwaldi 62) A korpuse esimesel korrusel ruumis 104B. Ruumis on olemas vajalikud vahendid sooja toidu ja joogi valmistamiseks (mikrolaineahi, veekeetja, kohvimasin). Vaba aja sisustamiseks on võimalik sirvida erialast kirjandust või mängida meelelahutuseks telekamänge.

Aadress: Kreutzwaldi 62, Tartu 51014
E-post: mtu.evus@gmail.com
Facebook: Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts
Instagram: EVÜS
Rohkem infot leiad: http://evys.emu.ee/avaleht/

Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts

Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (EMÜS) on 1999. aastal loodud mittetulundusühing. Selts ühendab Eesti maastikuarhitektuuri tudengeid, kel on võimalus kaasa rääkida oma eriala edendamises ning pakub võimalusi praktiseerida õpitut väljaspool ülikooli.

Kaasame tudengeid ülikooliellu, korraldades erialaseid loenguid – töötube, leevendades pinget erinevate stiilipidudega ning aidates esimesel kursusel ülikooli ja erialasse sisse elada. Aprillis tähistame ülemaailmset maastikuarhitektuurikuud, mille raames korraldame igal aastal ürituste ja loengute sarja. Tegutseme aastaringselt. 

Vaatamata sellele, et oleme erialaselts, on liituma oodatud tudengeid ka mujalt. Peaasi, et huvitab! Kasulikke teadmisi ja väärtuslikke mälestusi ülikooli ajast. Liitu julgelt!

Meist leiad rohkem infot: http://emys.ee/

Jälgi meid ka Instagramis: emysemysemys

Eesti Metsaüliõpilaste Selts

Eesti Metsaüliõpilaste Selts (EMEÜS) loodi 1989. aastal. Eesmärgiks on koondada kokku aktiivseid metsanduse ning puidutöötlemise tehnoloogia erialade tudengeid.
EMEÜS on ühtlasi ka vahelüli metsandust õppivate tudengite ning praktilise metsandussektori vahel. Lisaks kasulikele erialastele tutvustele ja kontaktidele (seltsi liikmed võivad osutuda tulevikus äripartneriteks, tööandjateks, kolleegideks jne), vahendab selts oma liikmetele töö- ja praktikakohti ning õppeinfot. Seltsi elus on tähtis ka üldine silmaringi laiendamine ja meelelahutus. Samuti tehakse tihedat koostööd metsanduse era- ja riigisektoriga ning ollakse aktiivsed rahvusvahelisel tasandil, olles Rahvusvahelise Metsandustudengite Organisatsiooni (IFSA) liige, mis omakorda avab võimaluse erinevatel rahvusvahelistel metsandustudengite konverentsidel ning kokkusaamistel osalemiseks. Lisaks kohtutakse igal aastal Soome Joensuu Metsaüliõpilaste Seltsiga.
valmis_white_logo.jpg

Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts

Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts (EMÜ KÜS)

Selts on loodud 19. märtsil 2001. aastal, olles juba üle kümne aasta vana. Erialaseltsina olid algselt meie liikmed ainult maastikukaitse ja -hoolduse tudengid, kuid alates 2005. aastast koondab KÜS endas kõiki EMÜ üliõpilasi, kes on huvitatud keskkonnakaitsest ning enda arendamisest antud valdkonnas. Korraldame üheskoos matku, talguid, seltsi- ja filmiõhtuid, osaleme ka erinevatel koolitustel, infopäevadel ning teeme koostööd teiste seltsidega. Meie liikmeks saab astuda terve õppeaasta vältel, huvilised võivad igal ajal ühendust võtta või oodata tutvumisõhtuni

EMÜ Majandusüliõpilaste Selts

EELLUGU

EMÜ Majandusüliõpilaste Selts sai alguse ühel novembrikuisel õhtul, kui uuriti esmakursuslastega EMÜ MSI kevadisi turundustegevusi.

Tekkis küsimus, et miks ei ole praktikaväljundit, kui instituudis õpitav on laia spektriga ja leiaks kindlasti praktilist rakendust. Õhku said visatud esimesed ideed. Algasid esimesed koosviibimised, kus arutati, kuidas motiveerida üliõpilasi Seltsi tegevuses kaasa lööma ning pandi paika esimesed tegevused ja vastutusvaldkonnad. Seltsi sünniajaks võib lugeda 6. veebruari 2018, kui esimest korda alustati reaalset tööd.

MIKS?

Majandushariduse juures on väga olulisel kohal praktika, auditooriumites õpitavat oleks hea mõte kohe ka ellu viia.

KELLELE?

Majandustudengitele, keda huvitab praktika.

MIDA SELTSIS TEHAKSE?

Hetkel tegeleme seltsi arendamisega, sotsiaalmeediakanalite analüüsi ning sellele sisu andmisega. Plaanime laiendada oma tegevust ka ettevõtlusesse. Oleme majandusüliõpilaste     seltsiga osalenud toiduhindade uuringul koostöös Läti ja Leeduga ning saanud võimaluse olla EMÜs korraldavate konverentside korraldusmeeskonnas. Meie instituut on huvitatud ka edaspidi üliõpilaste kaasamisest teadustegevusse.

KUIDAS SELTSI LIIKMEKS SAAB?

Tule õppima EMÜ Majandus– ja Sotsiaalinstituuti. Tuutorite kaudu saad informatsiooni Seltsi     kohta!

Aadress: Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu
E-Mail:
emy.majandusselts@gmail.com

Üliõpilasselts Taurus

Taurus on organisatsioon, mis proovib hoida koos loomakasvatuse erialal õppivaid tudengeid ja selle juba lõpetanud vilistlasi. Ning nendega ka siduda õppejõude ning muidu loomakasvatuse eriala vastu huvitundvaid inimesi.

Tauruse eesmärgiks on tuua loomakasvatuse eriala rohkem avalikuse ette, et enam noori tunneks selle vastu huvi.

Taurus korraldab oma liikmetele ja teistele loomakasvatus eriala tudengitele erinevaid üritusi/kokkusaamisi. Näiteks on Tauruse suureks ettevõtmiseks igal sügisel uued loomakasvatuse  vasikad vastu võtta Maaülikooli.

 

Kontakt: tamme.eliise@gmail.com

FB grupp: https://www.facebook.com/groups/380610525712590